REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALERGIKA Z  DNIA 15 LIPCA 2018

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy ALERGIKA zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.alergika.pl prowadzony jest przez: Wojciech Drużkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Drużkowski, zamieszkały w Maszkanicach nr 420, gmina Dębno, poczta Biadoliny Szlacheckie 32-828, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8691648184, REGON: 368819380,

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Alergika, a w szczególności kwestie zawierania i wykonania umów sprzedaży towarów dostępnych w asortymencie sklepu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 3. Słowniczek definicji:

  • Klient - osoba korzystająca ze sklepu internetowego jako kupujący;

  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem www.alergika.pl ;

  • Konto Klienta – przypisany do Klienta adres e-mail oraz hasło, utworzone w celu składania zamówień w Sklepie;

  • Formularz zamówienia – formularz udostępniony na stronie internetowej sklepu służący do uszczegółowienia bądź spersonalizowania składanego zamówienia;

  • Zamówienie Indywidualne – zamówienie spersonalizowane ze szczegółowym określeniem wybranych parametrów, w szczególności takich jak wymiary, materiał, tekstura;

  • Usługodawca – Wojciech Drużkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Drużkowski, zamieszkały w Maszkanicach nr 420, gmina Dębno, poczta Biadoliny Szlacheckie 32-828, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8691648184, REGON: 368819380, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i przewidzianych w regulaminie.

§2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są następujące wymagania techniczne:

  • Komputer, lub inne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron www z  dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer);

  • Włączony w przeglądarce zapis plików typu Cookies;

  • Aktywny adres e-mail;

 2. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia oferowanych towarów mogą odbiegać kolorystycznie od oryginałów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach sklepu usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  • Konto Klienta;

  • Formularz zamówienia;

  • Zamówienie Indywidualne;

  • Koszyk;

  • Newsletter

 2. Korzystanie ze sklepu jest bezpłatne.

Konto klienta

 1. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie (rejestracja) należy podać dane osobowe: Imię Nazwisko, adres, nr. telefonu, adres e-mail.

 2. Logowanie do Konta Klienta odbywa się przez wykorzystanie adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz hasła stworzonego przez Klienta przy procedurze rejestracyjnej.

 3. W celu umożliwienia jak najlepszego korzystania ze Sklepu przez Klienta, usługodawca może przetwarzać także inne niezbędne dane osobowe takie jak:

  • Adresy realizacji zamówień;

  • Historia dokonanych zamówień;

  • Informacje dotyczące reklamowanych i zwracanych towarów;

  • Historia i treść zapytań kierowanych do obsługi sklepu;

 4. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 5. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć swoje Konto Klienta, bezpośrednio logując się do swojego konta, lub kontaktując się z obsługą sklepu.

Formularz zamówienia

 1. Korzystanie z formularzu zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego produktu do koszyka w Sklepie.

 2. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularzu zamówienia i akceptacji regulaminu sklepu.

 3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  • Imię i Nazwisko / firma przedsiębiorcy, numer NIP;

  • Adres e-mail;

  • Adres zamieszkania / adres siedziby;

  • Numer telefonu kontaktowego;

  • Dane zamówienia: produkty, ilość produktów, ich wymiary oraz specyfikacja przy Zamówieniu Indywidualnym,  miejsce i sposób dostawy produktów,

 4. Usługa Formularzu Zamówienia ma charakter jednorazowy, a świadczona jest nieodpłatnie.

Zamówienie indywidualne

 1. Zamówienie Indywidualne daje możliwość złożenia zamówienia spersonalizowanego pod względem wymiarów produktów, ich szczegółowej specyfikacji, tekstury oraz materiałów użytych do ich wykonania.

 2. W przypadku realizacji Zamówienia Indywidualnego, cena towaru zostanie przekazana Klientowi w odrębnym mailu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po akceptacji przez Klienta przedłożonej przez Sklep oferty cenowej.

 3. W pozostałych aspektach Procedura Zamówienia Indywidualnego jest analogiczna do opisanej w §3 pkt II niniejszego regulaminu z  uwzględnieniem zawarcia dodatkowych parametrów w Formularzu Zamówienia

 4. Złożenie zamówienia indywidualnego możliwe jest drogą telefoniczną oraz mailowa.

§4 Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem zamówienia indywidualnego opisanego w paragrafie trzecim

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja treści Regulaminu oraz podania danych osobowych wymienionych w §3 pkt I.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Sklepem, a Klientem następuje po uprzednim złożeniu zamówienia za pomocą Formularza Zamówień zgodnie z  procedurą opisaną w §3 pkt II niniejszego regulaminu.

 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną (adres e-mail, bądź uzupełnić wedle uznania inną metodę) oraz niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.

 5. Chwila otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy.

 6. W przypadku Zamówienia Indywidualnego chwilą zawarcia umowy będzie chwila akceptacji przez Klienta przedłożonej przez Sklep oferty cenowej zgodnie z §3 pkt III ust. 2 niniejszego regulaminu.

 7. Sklep zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby złożone zamówienia zrealizowane zostały w terminie 6 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie przekroczy jednak 14 dni.

 8. W przypadku Zamówienia Indywidualnego czas realizacji zamówienia wynosi około 10 dni roboczych, każdorazowo jednak zostanie on przybliżony Klientowi w wiadomości e- mail potwierdzającej złożenie zamówienia. 

 9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany bądź anulowania złożonego zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem pod nr telefonu 790 897 800 / 692 611 158 lub adresem e-mail kontakt@alergika.pl do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia wysłania zamówienia.

 10. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

 11. W razie wątpliwości produkty zamieszczone na stronie oraz ich ceny stanowią zaproszenie do oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§5 Sposoby i terminy płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wedle swojego wyboru:

  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

  • Płatność za pobraniem tj. gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej;

  • Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu Bank Zachodni WBK S.A. - 95 1090 1838 0000 0001 3550 4926,

  • Kartą płatniczą (Visa, Master Card, Maestro);

  • Elektronicznie za pośrednictwem serwisu Bluemedia, Przelewy 24, PayPal oraz PayU;

 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem systemu Bluemedia, Przelewy 24, PayPal lub PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:

  • Bluemedia S. A.

  • PayU S. A.

  • Przelewy 24

  • PayPal

 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu tradycyjnego, kartą płatniczą lub płatnościami elektronicznymi termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych.

 5. Datą zapłaty staje się data uznania na rachunku bankowym Sklepu.

 6. W przypadku nie uiszczenia ceny w terminie Sklep może anulować złożone zamówienie informując o tym fakcie Klienta.

 7. Szczegółowy zakres procedury wybranej płatności każdorazowo określony zostanie w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 8. Możliwości sposobu zapłaty mogą się różnić w zależności od wybranego sposobu dostawy.

§6 Podatkowa dokumentacja zakupów   

1. Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są paragonami fiskalnymi oraz (lub) fakturami VAT. Jeśli kupujący będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonując zakupu towaru w sklepie internetowym wyraża wolę otrzymania faktury (imiennej), to w tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie fakturę imienną wystawianą do uprzednio wystawionego paragonu fiskalnego. Klient wolę otrzymania faktury imiennej przedstawia w komentarzu podczas składania zamówienia. W przypadku zamówień firmowych z podanym numerem NIP wystawiana jest faktura Vat.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020.106), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

3. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca.

4. W przypadku gdy faktura korygująca wystawiona jest na skutek obniżenia ceny przez Sprzedawcę, oraz braku sprzeciwu zgłoszonego przez Klienta w dniu otrzymania tej faktury korygującej, Sprzedawca uznaje że obniżenie ceny zostało uzgodnione z Klientem w tym dniu (dniu otrzymania faktury).

§7 Dostawa

 1. Dostarczanie zamówionych towarów realizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej.

 2. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 3. Czas dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.

 4. Klient ma możliwość wyboru podmiotu realizującego dostawę spośród:

  • Kurier DPD,

  • Kurier DHL,

  • Kurier Inpost,

  • Poczta Polska

 5. Zamówiony towar dostarczany jest na adres podany w Formularzu Zamówienia lub do paczkomatu wskazanego przy składaniu zamówienia.

 6. Koszt dostawy ponosi Klient.

§8 Reklamacje

 1. Sklep odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

 3. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca zobowiązany jest on do zbadania dostarczonego towaru i zawiadomienia Sklepu o ewentualnych wadach fizycznych niezwłocznie. Po tym terminie Sklep nie odpowiada za wady fizyczne rzeczy.

 4. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w formie telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego.

 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien: opisać wadę oraz podać datę jej stwierdzenia, zgłosić wybrane żądanie, okazać dowód zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem, podać dane kontaktowe oraz preferowany sposób komunikacji w sprawie reklamacji.

 6. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 7. Jeżeli klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, nieustosunkowanie się do powyższego przez sklep w terminie 30 dni równoznaczne jest z akceptacją stanowiska Klienta.

 8. Formularz reklamacyjny znajduje się tutaj!

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Zamówienia klasyczne

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku nr 1.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym do Sklepu dotarło oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Płatność zwrócona zostanie w takim sam sposób jak wykonana została transakcja pierwotna.

 5. Do ważności odstąpienia od umowy wymagany jest zwrot otrzymanego od Sklepu towaru w stanie nienaruszonym.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

 7. Formularz odstąpienia od umowy znajduję się tutaj!

Zamówienia indywidualne

 1. Odstąpienie od umowy Zamówienia Indywidualnego możliwe jest jedynie w  przypadku stwierdzenia wad fizycznych zamówionego towaru (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne) lub jego niezgodności z danymi podanymi w Formularzu Zamówienia.

 2. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy Zamówienia Indywidualnego bez podania przyczyny ze względu na spersonalizowany charakter zmówienia.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wojciech Drużkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alergika Wojciech Drużkowski, zamieszkały w Maszkanicach nr 420, gmina Dębno, poczta Biadoliny Szlacheckie 32-828, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8691648184, REGON: 368819380,

 2. Sklep przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności oraz w Polityce Plików Cookies, dostępnymi pod adresem www.alergika.pl

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń – platforma ODR

 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

  • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a  Sprzedawcą.

  • Skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL gdzie znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w  wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).

  • Informacje na temat innych możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§12 Postanowienia końcowe

 1. Klient może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w  każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, w  formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia zmian na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018.

Co oznacza produkt z ograniczonym prawem do zwrotu?

Gdy odstępujesz od umowy, musisz pamiętać, że sprzedający może odmówić Ci przyjęcia zwrotu (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – art. 38). W przypadku produktów z ograniczonym prawem do zwrotu. Aby zwrot był skuteczny, towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być zapakowany w oryginalne pudełko. Innymi słowy, jeśli zwracany produkt jest uszkodzony, to sprzedawca ma pełne prawo odmówić jego przyjęcia i może odesłać go na koszt konsumenta.